Jocul / The Game - Traseul Galben / The Yellow Route

Bine ați venit în Orașul Paralel.

Bine ați venit în Iosefin, Timișoara

În acest cartier există lumi paralele, de a căror existență nu știe nimeni. Aceste lumi se întrepătrund, pot exista și în prezent și în trecut. Chiar și în viitor. 

La intersecția lor se joacă un Joc în fiecare zi. Se numește Jocul

Acest joc este jucat de Iepuri și Câini. Câinii vânează Iepurii. Iepurii fug de Câini. 

Jocul ascunde una dintre poveștile secrete ale cartierului. Dacă descoperi povestea vei avea ocazia să ajuți pe cineva din lumea reală! La finalul jocului echipa care descoperă povestea secretă primește 5 puncte bonus de la Game Master. 

Veți avea nevoie de încălțăminte confortabilă pentru a juca și de un smartphone. Vă rugăm să instalați un QR code scanner înainte de a juca! Vă recomandăm să aveți o sticlă de apă în caz că este foarte cald. Și să folosiți masca medicală pentru locațiile din interior!

Luați o umbrelă la voi în caz de prognoză de ploaie.

Câștigă echipa cu cel mai mare scor care va primi premiul cel mare. 

Toate veniturile obținute din urma acestui joc vor fi donate unei cauze umanitare.


Gameplay

Mergi la CHECK-IN (Narativ Specialty Coffee) pentru a te întâlni cu Game Master și ceilalți jucători la ora stabilită.

Vei juca fie în echipa Iepurilor (veste roz) sau a Câinilor (veste albastre). Fiecare echipă are 5 jucători.

Veți avea 40 de minute ca să obțineți cât mai multe puncte. Cronometrul oficial va fi ținut de Game Master. Iepurii vor primi 40 de secunde avans ca să se ascundă. 

Dacă nu vă întoarceți la CHECK-IN până la expirarea timpului veți fi descalificați!

Jocul este un joc de strategie. Poți să-ți consulți oricând colegii de echipă.

Studiază harta. Folosește indiciile pentru a găsi punctele de pe hartă.

Fiecare dintre LOCAȚIILE PRINCIPALE vă pot aduce puncte. 

  • CHARGE  1 p
  • SLEEP 2 p
  • WATER  3 p
  • FOOD  4 p
  • PLAY 5 p

Pentru 1 punct BONUS în fiecare dintre aceste locații, găsiți și scanați QR code-urile și citiți poveștile. 

ATENȚIE, IEPURI: Puteți pierde punctele în aceste locații dacă vă descoperă câinii!

Fiecare dintre MORCOVI vă aduce 1 punct. La MORCOVI nu pierdeți puncte! Sunt SPAȚII SIGURE. Trebuie doar să scanați codurile QR și descoperiți părți din povestea secretă. 

Game Master-ul vă va număra punctele la final și va decide echipa câștigătoare!


Obiectivele Iepurilor:

Faceți un SELFIE cu pictogramele din locațiile principale fără a fi fotografiați acolo de Câini. Găsiți și QR code-ul din locație, arătați povestea descoperită astfel Game Master-ului și faceți încă 1 punct extra. 

ATENȚIE: Pentru fiecare poză a câinilor cu voi în locație pierdeți TOATE punctele din locația respectivă, inclusiv punctul extra!

Scanați MORCOVII și descoperiți povestea secretă. Nu există pericolul să pierdeți puncte când scanați MORCOVI. 

Obiectivele Câinilor:

Vânați Iepurii fotografiindu-i în locațiile principale. Scanați și QR code-ul din locațiile principale pentru câte 1 punct extra. 

Scanați MORCOVII și descoperiți povestea secretă. Nu puteți vâna Iepuri când scanează MORCOVI. 

Welcome to The Parallel City

Welcome to Iosefin, Timișoara.

In this neighborhood there are parallel worlds nobody knows of. These worlds overlap. They exist simultaneously in the past, present, and the future. 

A Game is played every day at the intersection of these parallel worlds. It is called The Game.

The Game is played by Rabbits and Dogs. Dogs hunt Rabbits. Rabbits run away from Dogs. 

But there’s more to the chase. The Game unlocks a hidden story of this neighborhood. By discovering the story you’ll be able to help someone in need, in real life.

If you discover the hidden story and tell it to the Game Master at the end of the game, your team earns five bonus points. That might just help you win the game. 

You will need comfortable shoes and a smartphone to play the game. Please install a QR code scanner before playing. We recommend to take a water bottle with you if it is very hot outside. And use a mask for the inside locations.

Please bring an umbrella if there’s rain on the forecast.

The Winner is the team with the highest score. The winning team gets our grand prize. All ticket revenue will be donated to a humanitarian cause.


Gameplay

Go meet your GrandMaster at the START POINT (Narativ Specialty Coffee). 

You will either play as Rabbit (pink vest) or Dog (blue vest). Each team has 5 players. 

You will have 40 minutes on the clock to get as many points as you can. The Game Master will start the clock. Rabbits will get a 40-second headstart to scatter/hide. 

If you don’t make it back to the CHECK-IN in time, you get disqualified.

The Game is a team effort. You can always consult your team mates. You’ll have a 4 minute strategy session before the game begins. 

Study the map. Use the clues  on the back to identify the exact real world locations. 

Each of the MAIN LOCATIONS can get you several points. 

  • CHARGE  1 p
  • SLEEP 2 p
  • WATER  3 p
  • FOOD  4 p
  • PLAY 5 p

For 1 BONUS point in each of these locations, find and scan the QR codes. Read the stories.

WARNING, RABBITS: You can also lose points here if dogs spot you! UNSAFE SPACES.

Each of the CARROTS earns you 1 point. All you have to do is scan the QR codes and uncover the stories. There is no danger of losing points here. CARROTS are SAFE SPACES

The Game Master will count your points and establish your score. 

Use your options wisely!


Rabbit Objectives:

Take SELFIES with the main checkpoints without being photographed by the Dogs.  Scan the QR code present at the location and show the story to the Game Master at the end for 1 extra point! 

WARNING: For each Dog that shows the Game Master a picture of you at the checkpoint, you lose ALL your points for that location. 

Scan CARROTS and save the website links for extra points. 

Dog Objectives:

Hunt Rabbits by photographing them at the main checkpoints. Scan the QR code present at the location and show the story to the Game Master at the end for 1 extra point! 

Scan CARROTS and save the website links for extra points.